Kérjük, adományozza adója 1%-át a Nemzetközi Dendrológiai Alapítványnak!


Szervezetünk adományok segítségével, pályázati forrásokból és önkéntesek bevonásával végzi munkáját.
Idén, kutatóbázisunk területén, a Budakeszi Herbáriumban, Tanösvényünk építési és fejlesztési munkálataira gyűjtünk.

Itt olvashat rólunk a Wikipédián.

Mi a dendrológia?
A dendrológia a fásszárú növények tudománya; a görög dendron (fa) és logon (elmélet, tudományos feltételezés) - "tudomány" - szavak összetételéből jött létre.


Alapítványunk tevékenysége
1995-ben jött létre a "Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány", amely 2000 óta közhasznú szervezet formájában működik. A megalakulásakor kitűzött célok között első helyen szerepel a természetismereti műveltség terjesztése, a szakismereti és alkalmazott botanikai - elsősorban a környezetvédelmi és tájesztétikai - műveltség, mai kifejezéssel a "környezettudatos nevelés" elősegítése.
Célunk a Föld élõ és éltetõ fás növényzetének, erdeinek botanikai, ökológiai feltárása és dokumentálása, természeti értékük bemutatása, megőrzése (génmegőrzés), az ismeretek közkinccsé tétele.
Szervezetünk adományok segítségével, pályázati forrásokból és önkéntesek bevonásával végzi munkáját.
dendrology.eu   -   Telefon: +36 30 3269241

Kérjük, támogassa céljainkat adója 1%-ának felajánlásával!

Sokan csak azért nem foglalkoznak ezzel, mert túl bonyolultnak találják... Ezért segítségképpen összefoglaltuk, hogyan tudja adója 1 %-át felajánlani:

A nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be. A program automatikusan vizsgálja, hogy a megjelölt szervezet jogosult-e a felajánlásra.
•    az eszja.nav.gov.hu online kitöltve vagy
•    az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve vagy
•    külön, a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain
•    a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját is kitöltve,
•    az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
•    a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
•   2022. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány
Adószám: 18077971-2-42
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403370-50526751-85481003

A Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány kutatói és munkatársai nevében köszönjük fáradozását és támogatását!