Tevékenységünk

1995-ben jött létre a "Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány", amely 2000 óta közhasznú szervezet formájában működik. A megalakulásakor kitűzött célok között első helyen szerepel a természetismereti műveltség terjesztése, a szakismereti és alkalmazott botanikai - elsősorban a környezetvédelmi és tájesztétikai - műveltség, mai kifejezéssel a "környezettudatos nevelés" elősegítése.

Különös hangsúlyt kapott a világ mérsékelt égövi növényzete, főleg a világ mérsékelt övi erdei és fái jobb megismerése, a természetes erdőtársulások dokumentálása, fajainak rendszertana és forrásteremtés az ilyen munkák támogatására.  Ugyancsak kulcsszerepet láttunk a tudományos ismeretterjesztésben és önkéntesek (természetkedvelők) munkába vonásában, valamint génmegőrzésben.

Egyik fő tevékenységünk továbbra is a világ mérsékelt égövi erdeit, fás növényeit eredeti termőhelyről dokumentáló átfogó mű, a Fák Világatlasza (Dendrológiai Atlasz, angolul Dendrological Atlas előkészítése. 1997 óta fennálló, folyamatosan bővített, több, mint 2000 taxont tartalmazó, hitelesen dokumentált élő gyűjteményünk a génmegőrző, honosító, szelekciós munka színtere. Az élő gyűjtemény fontos része a Budakeszi Herbárium körüli dendrológiai tanösvény, melyben többek között Közép-Ázsia, a Távol-Kelet, Észak-Amerika, és a mediterrán vidékek több száz fás faja figyelhető meg.

Az elmúlt két évtizedben, részben korábbi személyi és szakmai kapcsolatokra építve, több hazai és nemzetközi szervezettel - természettudományi, természetvédő, oktató, kutató, botanikus kerti és arborétumi - intézménnyel közösen számos dendrológiai expedíciót szerveztünk. Legutóbb, 2015-ben a második libanoni és egy újabb amerikai dokumentációra kerülhetett sor alapítványunk és más szervezetek, illetve magánszemélyek támogatásával, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Eredményeinket több, előkészületben lévő kiadvány formájában is megismerhetik majd az érdeklődők. Látogató csoportokat előzetes bejelentés után szívesen látunk a herbáriumban, a tanösvényi bemutatókon.

Feltárás – Kutatás – Dokumentálás 
Az elmúlt két évtizedben a világ mérsékelt égövi területein folytatott expedíciókról, a fás növények eredeti termőhelyéről a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány kutatói által hazajuttatott nagy értékű herbáriumi gyűjtemény – élő és dokumentációs anyagainak és fotóanyagainak – feldolgozása nagy léptékkel folyik a Budakeszi Herbáriumban.

Ismeretterjesztés
Az Alapítvány ismeretterjesztő munkáját több, mint 100 szakcikk, több magyar és idegen nyelvű szakmai és népszerűsítő (részben kiadás alatt lévő) könyvkiadvány, valamint szakmai bemutató programok tucatjai jelzik.

Génmegőrzés
A génmegőrző tevékenység során az alapítvány törzsültetvényi és arborétumi bemutató területein 1997 óta kiültetett mintegy 1800, állami regisztrációban szereplő, hazai és külföldi forrásból származó fa és cserje fenntartását, megfigyelését (tesztelését) végezzük. Ehhez a tevékenységhez rendszeresen kapunk költségvetési forrásból származó, részleges támogatást.

 


További képek