Támogatókat keresünk a Budakeszi Herbárium tanösvényének fenntartására és fejlesztésére

  • Beküldve: 2018-07-15

A környezettudatos nevelés, a „zöld-műveltség” egyik fontos területén szeretnénk a nagyközönség, az iskolák és a szakmai csoportok felé tovább nyitni. Programjaink révén igyekszünk megértetni, hogy a Föld még meglévő eredeti növénytakarója arányaiban sokkal kisebb, és egészségileg sokkal sérülékenyebb, mint gondolnánk. Emiatt fontos annak a szemléletnek a megerősítése, amely nem csak az egyes növényeket szemléli, hanem azok társulásait, a sokféleség kor, nem és szintezettség szintjén is fontosnak látja.

A Budakeszi Herbárium élőgyűjteménye országosan (Tápiószelén) regisztrált, nemzetközileg is jegyzett génmegőrző állomány. Szakirányú (pl. erdészeti, kertészeti) diákok, de végzettek számára is tanulságos itt egy olyan növényközösség megismerése, amelynek célja, hogy a jelen környezeti (benne éghajlati) körülmények között kiválóan meghonosítható, kár- és kórokozóktól mentes, szelektált, eddig az országban kevéssé vagy egyáltalán nem ismert fákat és cserjéket mutasson be. A Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány Budakeszi Herbárium tanösvényének korszerűsítésével és kibővítésével célunk a látogatószám növelése. A 200 folyóméter pallós rendszerű tanösvény kiépítése, valamint a csatlakozó 600 méter hosszú, részben természetes erdőn átvezető további tanösvény szakasz kéregforgácsos lefedése nagymértékben javítja a terület áttekinthetőségét és bejárhatóságát.

Országszerte többféle és többszintű oktatási intézmény diákjainak, szakmai szervezetek tagjainak, továbbá a nagyközönségnek szervezett ismeretterjesztő programokon keresztül, a QR kóddal ellátott területismertető tablók, növényjelző táblák segítenék a tájékozódást, a megértést és az ismeretgyarapítást.

A már meglévő szaletliben a szabadtéri csoportos foglalkozásokon a környezet- és természetvédelem, a környezetünket veszélyeztető, mindnyájunkat közvetlenül érintő kérdések kötetlen megbeszélésére nyílik lehetőség, amely segíti egy egészségesen gondolkodó, környezettudatos generáció felnövekedését. Nyomtatott brosúránk elkészítése a tanösvényi területek és a megtekinthető növényfajok leírásával az ismeretek hatékony átadását szolgálja, és elősegíti a látogatók tájékozottságnak növelését.

A projekt fontossága és társadalmi hasznossága a mindannyiunk közös kincsét jelentő növényvilág és a természetközeli növénytársulások mélyebb megismerésében, cselekvő tiszteletében nyilvánul meg.

Köszönettel fogadunk akár anyagi, akár tárgyi támogatást! Várjuk szíves jelentkezését, amennyiben eszközökkel, szolgáltatással és/vagy a tanösvény kialakításához szükséges anyagokkal segíteni kívánják erőfeszítéseinket!

Kapcsolat