KEHOP-5.4.1-16 pályázati támogatást kaptunk

A Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány, KEHOP -5.4.2-16-2016-00476 számú pályázatának keretében megvalósuló 
interaktív energiatudatos szemlétetformáló programsorozat összefoglalója:
 
- Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok
- Települési figyelemfelhívó akciók
- Települési intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése
- Gyakorlatban hasznosítható tudás átadására alkalmas szakkörök
- Gyakorlatorientált ismereteket átadó, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek
- Energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások
- A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampány
- A projekt számára aloldal létrehozása

Projekt fizikai zárása 2022.05.30.
Támogatás intenzitása 100%