Dendrológia a környezeti- és energiatudatosság szolgálatában


Mi a dendrológia?
A dendrológia a fásszárú növények tudománya; a görög dendron (= fa) és logon (elmélet, tudományos feltételezés) - "tudomány" - szavak összetételéből jött létre.

Hogyan segítenek a fák az energiamegtakarításban?
Ezer szónál is jobban mutatja a mellékelt kép a fák a települések hőmérsékletére gyakorolt hatását.

Alapítványunk tevékenysége
1995-ben jött létre a "Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány", amely 2000 óta közhasznú szervezet formájában működik. A megalakulásakor kitűzött célok között első helyen szerepel a természetismereti műveltség terjesztése, a szakismereti és alkalmazott botanikai - elsősorban a környezetvédelmi és tájesztétikai - műveltség, mai kifejezéssel a "környezettudatos nevelés" elősegítése.